Help mee met het verpreiden van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Door te geven bouw je mee aan het zichtbaar maken van het leven van Jezus Christus en deel je mee aan de vrucht die God door de bediening voortbrengt.

Wil jij meehelpen en meebouwen aan deze bediening dan kan dat door:

Gebed
Bidt voor de bediening van Betuwe Blessing. Dat mensen in nood worden bereikt door het goede nieuwe. Dat wij Jezus mogen laten zien en de kracht van de heilige Geest, dat zieken genezing mogen ontmoeten, dat gevangenen verlossing mogen ontvangen. Neem ons mee in jouw gebeden.

Geven
Steun het werk van Betuwe Blessing om financieel te partneren. Dit kan door een gift over te maken naar rekening nummer NL90 ABNA 0126 3900 37. 
U kunt ook kiezen voor een tikkie via deze LINK