Stichting Betuwe Blessing bezit een ANBI-Status
Om als een ANBI te worden aangewezen hebben wij een beschikking bij de belastingdienst aangevraagd. Als Stichting hebben wij nu de status van “Algemeen nut beogende instelling”. Dit kunt u nachecken op de website van de belastingdienst.

Wat houdt een ANBI-Status in?
Door de ANBI-status zijn giften gedaan aan onze Stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

ANBI Gegevens:

Naam instelling: Betuwe Blessing

RSIN: 861070112

KVK: 77625234

Postadres: Rembrandtstraat 13, 4003 KW, Tiel

Emailadres: info@betuweblessing.nl

Telefoon:

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

 1. Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen
 2. De boodschap van de bijbel te onderwijzen
 3. Mensen aan te moedigen te leven voor Jezus Christus

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Missiereizen en conferenties te organiseren in binnen- en buitenland
 • Door spreekbeurten te geven in onder andere kerken en jeugddiensten
 • Door opbouwend en inspirerend onderwijs uit te zenden via media kanalen

Activiteitenverslag
De stichting is in de opstartfase en zal zich dit jaar o.a. richten op de volgende activiteiten:

 • Bijbels onderwijs geven via verschillende media kanalen
 • Genezingsdiensten
 • Uitbrengen van een inspirerende gratis geloofs opbouwende boeken
 • Uitbrengen van een gratis online bijbel cursus

Wijze van verwerving van inkomsten

De stichting verwerft inkomsten door:

 • Donaties
 • Erfstellingen
 • Legaten
 • Schenkingen

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

De penningmeester beheert het vermogen van de stichting, maar de beslissingen rondom de besteding van het vermogen worden gezamenlijk en met instemming van het volledige bestuur genomen.

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Ruben Soputan
 • Penningmeester/Secretaris: Marleen Soputan

BELONINGSBELEID

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.