Contactgegevens

Adres: Rembrandtstraat 13
(Geen bezoek adres)
Postcode: 4003 KW
Plaats: TIEL
Email: info@betuweblessing.nl
Telefoon: 0652642746

RSIN/fiscaal nummer
861070112
KVK-nummer
77625234
 
ANBI-logo

Inleiding

Stichting Betuwe Blessing is op 13 maart 2020 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling van de Stichting: De Stichting is ontstaan door een hartsverlangen om het evangelie van Jezus Christus te prediken en het goede nieuws van Gods Koninkrijk te verkondigen aan alle volken.

Stichting Betuwe Blessing belijdt Jezus Christus als het enige fundament van de gemeente van Christus. Wij belijden en geloven in één God, bestaande uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij belijden en erkennen de Bijbel als het volledige, enig betrouwbare en geheel door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, absoluut gezaghebbend in leer en leven.

Regelmatig hebben wij samenkomsten met prediking van het evangelie en gebed voor de zieken. Het doel hiervan is tevens een geestelijk huis te bieden ter opbouw, bemoediging en geestelijke verzorging, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Bestuurssamenstelling

1. R.A.H. Soputan (Voorzitter)
2. M. Soputan-Harteman (Secretaris en penningmeester)

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Wat doet de Stichting met de financiële middelen: 

De Stichting Betuwe Blessing besteedt haar verworven middelen aan huisvesting,  organisatie van samenkomsten, gastsprekersvergoeding, aanschaf van evangelisatie materiaal en benodigde apparatuur.

Wij zijn de Stichting begonnen zonder vermogen. Wij vertrouwen en geloven dat onze vaste lasten betaald kunnen worden vanuit onze inkomstenbron van giften.

Jaarrekening 2022

 

RESULTAATREKENING

 

 

2022 DT

2022 CT

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

Ontvangen giften

 

 

 

14.200

Inkomsten totaal

 

 

 

14.200

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

Promotiekosten, relatiebeheer en website

100

 

Kantoorkosten

538

 

Bankkosten

4

 

Videoapparatuur

5729

 

Audioapparatuur

0

 

Muziekapparatuur

5200

 

Overige kosten

0

 

Uitgaven totaal

11.571

 

 

 

 

SUBTOTAAL

11.571

14.200

 

 

 

BALANS

 

 

 

 

Materiële activa

 

 

Inventaris, apparatuur

8.179

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

Bankrekening

2.645

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

10.824

 

 

 

TOTAAL

10.824

10.824