Locatie
Adres: Rembrandtstraat 13
(Geen bezoek adres)
Postcode: 4003 KW
Plaats: Tiel
Stichting gegevens
Rekeningnummer:
NL90 ABNA 0126 3900 37
Naam: Stichting Betuwe Blessing
RSIN nummer: 861070112
KVK Nummer: 77625234